За сайта

 

Авторски права

Съдържанието и дизайнът на този уебсайт, наричан по-долу Сайта, са обект на авторско право.

Публикуваната информация е само за лично ползване. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на уебсайта, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО упоменаването на сайта като източник с връзка (хиперлинк) към www.patepisi-marta.com. Моля да ни информирате за всяко подобно упоменаване в други уебсайтове.

Копиране, публикуване, разпространение, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта - текстове, снимки и други в оригиналния им или преработен вид Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО. Извършване на търговска, обществена или друга дейност с ползване на материали от Сайта, може да се извършва само след дадено изрично писмено съгласие от авторите.

На основание на Закона за авторските права и сродните му права /ЗАПСП/, всяко неразрешено използване в горния смисъл ще бъде считано за нарушение на авторските права.

 

Лична информация

Сайтът www.patepisi-marta.com и неговите създатели гарантират, че няма да разкриват никаква лична потребителска информация, получена чрез този сайт, без предварително разрешение, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защити правата си.

За повече информация може да се свържете с нас.

Вход

Последни коментари

.